top of page

Aerotermia

Els equips d’aerotermia extrauen fins a un 75% d’energia de l’aire de l’atmosfera i nomes un 25% d’electricitat. No generen residus ni fums de combustió contamintants ja que no hi ha combustió.

Funcionen amb radiadors de baixa temperature, fan coils o terra radiant. Precisen d’una temperature de l’aigua de 45-50 graus pero no de 60 com es el cas dels radiadors convencionals que funcionen amb calderes de gas.

 

El funcionament es com el de cualsevol bomba de calor tradicional: Intercanvia l’energia de l’aire amb el refrigerant que hi ha en el seu interior per extraure la calor de l’habitació a l’estiu i acondicionarla o pendre l’energia de l’aire exterior a l’hivern per calendar a l’interior inclus quan a fora hi ha una temperature de 25 graus sota zero.

 

L’estalvi energetic no es l’única aventatge d’aquests aparells. Els costos de manteniment son pràcticament nuls i no necessiten revisions periodiques com en el cas de les calderes de gas o gasoil.

Aïllaments tèrmics

Ecoclay PLAC ofereix una solució 100% natural en la construcció en sec d’envans i falsos sostres en interiors. Es tracta doncs de plaques compostes per argila, sorra, palla i malla de jute per totes dues cares amb capacitat d’incrementar l’estalvi energètic, regular la humitat, absorbir les olors i ser un efectiu aïllant acústic; és a dir, aquest producte reuneix tots els avantatges de l’argila natural sense additius.

La seva presentació en forma de tauler converteix Ecoclay PLAC en un material de construcció completament modern i idoni per a la bioconstrucció, l’arquitectura ecològica i per al seu ús en habitatges convencionals que necessiten augmentar el confort i reduir el cost energètic.

 

Les plaques d’argila són una alternativa pràctica als panells de cartró-guix, ja que es poden fixar mecànicament sobre estructures preexistents (fusta, acer, alumini,…) o sobre muntants verticals mitjançant cargols anticorrosió. Els taulers es poden tallar amb facilitat per adaptar-se a les mesures requerides en obra i afavorir -ne la col·locació. Per l’acabat, es recomana l’ús dels morters d’argila d’Ecoclay, amb la seva cuidada combinació d’argiles i arenes seleccionades, o bé utilitzar les pintures Ecoclay PAINT.

Plaques sol·lars

Per aquesta vivenda s'han pogut instalar 6 plaques sol·lars que donen una potencia pic de 1,5Kw poden abastir al voltant d'un 30% del consum diari de la vivenda.

Please reload

bottom of page