top of page

Salut

El repte

Hi han factors molt importants per poder viure saludablement a una vivenda. Hi han aspectes mes evidents com lús de materials sense emissions químiques pero n'hi ha d'altres que alteren el comfort, i per tant, el benestar general a la vivenda. A projecte À-tic hem volgut fer una anàlisis de tots aquests aspectes per tal d'evitar o reduïr al màxim possible la seva exposició

Com aconseguir-ho?

Estudi geoambiental

  • Camps magnètics alterns (baixes freqüències)

Els camps magnètics alterns es creen degut a la corrent alterna en cables, instal·lacions, aparells, transformadors i línies elèctriques amb i sense posta a terra.

  • Camps elèctrics alterns (baixes freqüències)

  • Ones electromagnètiques d’alta freqüència

El consell d’Europa aconsella una exposició a les ones electromagnétiques tant baixa com sigui possible aplicant el Principi de Precaució per a evitar exposicions innecesaries. Igualment estableix uns nivels màxims d’exposició per a la telefonia inalámbrica a l’interior de la vivenda de 0,6 volts per metre

  • Situació d’alteracions tel·lúriques

Terra radiant

 

 

Els equips d'aerotèrmia extrauen fins a un 75% de la seva energia de l'aire de l'atmosfera i només un 25% d'electricitat. No generen residus ni fums de combustió contaminants ja que no hi ha combustió.

Funcionen amb radiadors de baixa temperatura, fan coils o terra radiant com es el nostre cas amb una temperatura de l'aigua d'uns 45-50 graus, no de 60 com els radiadors convencionals.

Il·luminació

Tenir una bona iluminació i el mes natural possible es essencial per a la salud ja que una mala iluminació pot provocar, entre altres coses, fatiga, canvis animics i transtorns oculars. Al projecte À-tic s'ha jugat amb els espais per aconseguir el màxim profit de la il·luminació natural pero amb sistemes per evitar la llum directa.

Qualitat de l'aire

Tots els materials i els mobles s'han buscat tenint en compte els Contaminants Organics Persistents denominats COPS. Aquests composts químics poden ser altament tòxics i perduren al llarg del temps

Aïllaments (Acústics i tèrmics)

Tot i que sembla menys evident que altres aspectes, els aïllaments donen un grau de comfort molt elevat ja que redueixin els canvis de temperatura o eviten sorolls del carrer facilitant un millor descans.

La sistemàtica de les diferents mesures s’ha portat a terme seguint el protocol de la Norma Tècnica de Mesurament en Bioconstrucció SBM 2015, elaborada per l’Institut für Baubiologie Nachhaltigkeit IBN/MAES.

Vols saber mes? en breus actualitzarem la info! 

bottom of page