top of page

Consum Aigua

On gastem l'aigua que consumim?

Un gran percentatge del consum correspon a les llars. Dins de les llars el 70% te lloc al lavabo i un 35% al Water! Moltes cisternes encara no están adaptades a la normativa espanyola que fixa la capacitat màxima en 9 litres  (norma UNE 67-001-88)

En un habitatge estándar on viuen dos persones el consum diari mig es de 140 litres al día.

 

Amb la instalació del sistema aquareturn aconsegueix estalviar fins a 10.000 litres d’aigua a l’any (2 persones en la vivenda i 30 segons per escalfar l’aigua) a mes a mes de les perdues energètiques que comporta el llençar aigua tèbia

 

Afegin un sistema de recollida d’aigua de pluja o de reutilització d’aigua de dutxa ens podem estalviar 9.000 litres l’any, l’ estalvi pel reg que pot ser de 1.500 litres i el de la rentadora que esta al voltant dels 4.000 litres.

Estalvi estimat:

 

          Aquareturn                                      27 Litres        (20%)

          Retorn aigua per WC                      25 Litres        (19%)

          Estalvi reg                                         05 Litres        (04%)

          Rentadora                                        10 Litres        (08%)

 

Amb aquestes mesures tenim un estalvi d’uns 67 Litres que representa aproximadament el 50% del consum diari o el que es el mateix un estalvi de quasi 25.000 Litres a l'any

bottom of page